Sponsoring Authorized Samtec Distributors

AvnetDigi-KeyArrow ElectronicsNewark element14

現在就到ECIAauthorized.com頁面頂部的搜索框內查找協會裏所有授權經銷商的庫存吧,這裏為那些難以尋找到授權零部件的人士提供了一個便捷的購買途徑。從正規授權經銷商處採購能有效降低您企業的供應鏈風險。ECIAauthorized.com是搜索授權經銷商庫存的首選最佳渠道。

Samtec may also be referenced as

SAM-P Samtec from Components Direct Samtec Inc. SAMTEC, INC SAMTEC, INC.
SAMTEC Samtec Inc
熱門搜索
165-278080246-11FTSH-105-01-L-DV-KHPF
SNT-100-BK-GFTSH-105-01-F-DV-KBD02FTSH-105-01-F-DVSC-8
FTSH-110-01-L-DV-KTSM-112-01-L-DVTSW-102-07-G-STSW-102-07-T-S02-06-2103
22-01-304759527289FTS-102-01-L-DSEM-105-02-03.0-H-D-A
161199171-502SN-BK-GASP-134603-01FTR-110-51-S-D-06
SMM-123-01-S-DTSM-105-01-S-DVTST-107-01-L-DTSW-102-07-S-S8191
819686118814ASP-134488-01EHF-120-01-L-D-RA
FTSH-105-01-F-DV-K-P-TRIPL1-110-01-L-D-KMPAQSE-060-01-L-D-ATSM-110-02-S-DV
TSW-102-07-L-S107-0922-01-306740068195
8614BBL-113-T-EBD03BD05BSE-120-01-F-D-A
CS128DS2482S-800+T&REC-20EHT-105-01-S-D-RAFC1210
FFSD-05-S-08.00-01-NFSM4JSMATRFTSH-104-01-F-DVFTSH-105-01-L-DV-K-P-TRHCSD-20-01
HDBNC-J-P-GN-RA-BH1HPSIPBT-104-H1-T-D-RAIPBT-104-H1-T-S-RAIPBT-105-H1-T-D-RA
IPD1-05-D-KLBS-132-A-G-SLSH05001GDALSHM-150-04.0-L-DV-A-S-K-TRMAX1790EUA+
MLE-111-01-G-DV-AMMCX-J-P-H-ST-SM1MUSBNPP-301A-100ATQSE-020-01-F-D-A
QSH-030-01-L-D-A-K-TRQTE-040-02-L-D-AS2MSC-5SDL-125-G-11
SHF-110-01-L-D-SMSQW-103-01-L-DSSQ 1SSQ 10SSQ 12
TFC-110-12-F-D-ATFM-110-01-S-D-WTTLW-101-05-T-STPS63030DSKRTSM-105-02-S-DV-P-TR
TSM-106-01-S-DHTSW-102-08-T-S-RATSW-103-07-L-STSW-103-07-T-STSW-104-07-T-S
TSW-105-07-G-DTSW-107-07-G-DTSW-110-07-G-DUSBR-B-S-F-O-TH02-06-1103
02-06-210103-06-102303-06-2042044-102-1414S08-50-0114
100B111-3115G11309G21460G1
16-02-010416-02-11241750119001-000119001-0006
19001-000719200-0003205206-92102168 SV005
22-01-208122-01-308722-01-30972226880-14536
5017643075-671035506760668218
881897-45-1622S-4ASPASP-134486-01ASP-134604-01
BSH-030-01-L-D-A-TRCAT-HT-179-2030-13CC03L-2830-01-GCC79L-2024-01-FCC79L-2024-01-L
CES-109-01-L-DCFSCHACLE-120-01-G-DV-P-TRCLP-103-02-F-D
CLP-104-02-F-DCLP-105-02-F-DCLP-125-02-G-DDS1722S+DSEI12012A
DV20EC20ECF-10ECF10EHF-110-01-L-D-SM-LC
ESQ-132-12-G-DESQ-132-14-G-DESQ-132-14-G-SFC1FFSD-06-D-06.00-01-N
FFSD-10-D-02.00-01-NFGT.0M.305.LLMSFHP-07-01-T-SFHP-07-01-TSFLE-105-01-G-DV
FMD1FTE-113-03-G-DHFTM-109-03-L-DVFTS-104-01-L-DFTS-105-01-F-DV
FTS-105-01-F-DV-P-TRFTS-110-01-F-DV-PFTS-111-01-F-DFTS-118-01-L-DFTSH-1-05-01-F-D
FTSH-104-01-F-DV-PFTSH-105-01-F-DV-K-PFTSH-105-01-L-DV-K-TRFTSH-110-01-F-DV-007FTSH-110-01-F-DV-K
FTSH-120-01-L-DFTSH10701LDVHTSS-105-01-L-DVHTSS-110-01-L-DVHTSW-101-07-L-S
HTSW-102-07-G-DHTSW-103-07-G-SHTSW-106-07-G-SHTSW-106-07-L-DHTSW-125-08-G-D-RA
IPL1-102-02-L-D-KIPL1-110-01-L-D-RA-KIPL1-110-02-L-D-KISD2-15-D-MISDF-03-D-M
JL-100-25-TLM135AH/NOPBLS2-110-01-L-DLSH-040-01-G-D-ALSHM-120-03.0-L-DV-A-N-K-TR
Samtec Part Number Search
©2016 Electronic Components Industry Association